Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 87 - Xe cộ trừ phương tiện chạy trên đường xe lửa hoặc xe điện, và các bộ phận và phụ kiện của chúng.

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 8701Mã HS cho Máy kéo (trừ máy kéo thuộc nhóm 87.09).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8702Mã HS cho Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8703Mã HS cho Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8704Mã HS cho Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8705Mã HS cho Xe chuyên dùng có động cơ, trừ các loại được thiết kế chủ yếu dùng để chở người hay hàng hóa (ví dụ, xe cứu hộ, xe cần cẩu, xe cứu hỏa, xe trộn bê tông, xe quét đường, xe phun tưới, xe sửa chữa lưu động, xe chiếu chụp Xquang).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8706Mã HS cho Khung gầm đã lắp động cơ, dùng cho xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8707Mã HS cho Thân xe (kể cả cabin), dùng cho xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8708Mã HS cho Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8709Mã HS cho Xe vận chuyển, loại tự hành, không lắp kèm thiết bị nâng hạ hoặc cặp giữ, thuộc loại dùng trong nhà máy, kho hàng, bến cảng hoặc sân bay để vận chuyển hàng hóa trong phạm vi gần; máy kéo loại dùng trong sân ga xe lửa; bộ phận của các loại xe kể trên.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8710Mã HS cho Tanks Và khác Fighting ký tự hành Xe Với vũ trang Hoặc Nếu không có vũ khí, và bộ phận của chúngNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8711Mã HS cho Mô tô (kể cả moped) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8712Mã HS cho Xe đạp hai bánh và xe đạp khác (kể cả xe xích lô ba bánh chở hàng), không lắp động cơ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8713Mã HS cho Các loại xe dành cho người tàn tật, có hoặc không lắp động cơ hoặc cơ cấu đẩy cơ khí khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8714Mã HS cho Bộ phận và phụ kiện của xe thuộc các nhóm từ 87.11 đến 87.13.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8715Mã HS cho Bé Xe đẩy và phụ tùngNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8716Mã HS cho Rơmoóc và bán rơmoóc; xe khác, không có cơ cấu đẩy cơ khí; các bộ phận của chúng.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved