Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 17 - Đường và các loại kẹo đường

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 1701Mã HS cho Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1702Mã HS cho Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1703Mã HS cho Mật thu được từ chiết xuất hoặc tinh chế đường.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1704Mã HS cho Các loại kẹo đường (kể cả sô cô la trắng), không chứa ca cao.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved