Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 89 - Tàu thuỷ, thuyền và các kết cấu nổi

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 8901Mã HS cho Tàu thủy chở khách, du thuyền, phà, tàu thuỷ chở hàng, xà lan và các tàu thuyền tương tự để vận chuyển người hoặc hàng hóa.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8902Mã HS cho Tàu thuyền đánh bắt thuỷ sản; tàu chế biến và các loại tàu khác dùng cho chế biến hay bảo quản thuỷ sản đánh bắt.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8903Mã HS cho Du thuyền hạng nhẹ và các loại tàu thuyền khác phục vụ nghỉ ngơi, giải trí hoặc thể thao; thuyền dùng mái chèo và canô.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8904Mã HS cho Tàu kéo và tàu đẩy.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8905Mã HS cho Tàu đèn hiệu, tàu cứu hỏa, tàu hút nạo vét (tàu cuốc), cần cẩu nổi và tàu thuyền khác mà tính năng di động trên mặt nước chỉ nhằm bổ sung cho chức năng chính của các tàu thuyền này; ụ nổi sửa chữa tàu; dàn khoan hoặc dàn sản xuất nổi hoặc nửa nổi nửa chìm.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8906Mã HS cho Tàu thuyền khác, kể cả tàu chiến và xuồng cứu sinh trừ thuyền dùng mái chèo.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8907Mã HS cho Kết cấu nổi khác (ví dụ, bè mảng, thùng chứa chất lỏng, ketxon giếng kín, cầu lên bờ, các loại phao nổi và mốc hiệu).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8908Mã HS cho Tàu và công trình nổi khác để tháo dỡNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved