Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 86 - Đầu máy xe lửa hoặc xe điện, toa xe lửa và các bộ phận của chúng; vật cố định và ghép nối đường ray xe lửa hoặc xe điện và bộ phận của chúng; thiết bị tín hiệu giao thông bằng cơ khí (kể cả cơ điện) các loại

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 8601Mã HS cho Đầu máy đường sắt chạy bằng nguồn điện bên ngoài hay bằng ắc qui điện.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8602Mã HS cho Đầu máy đường sắt khác; toa tiếp liệu đầu máy.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8603Mã HS cho Toa xe lửa hoặc toa xe điện tự hành, toa hàng và toa hành lý, trừ loại thuộc nhóm 86.04.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8604Mã HS cho Xe tự hành Hoặc không tự hành dành cho việc sửa chữa hoặc bảo dưỡng đường sắt hoặc đường xe điện Track (như xe hơi-Nhà xưởng, Cần cẩu, đầm Mash.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8605Mã HS cho Lửa hoặc xe điện tự hành; Ô tô Luggage, bưu chính và đường sắt khác đặc biệt Hoặc Tramway, không tự hành (trừ các loại thuộc nhóm No 8604)Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8606Mã HS cho Toa xe lửa hoặc xe điện chở hàng và toa goòng, không tự hành.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8607Mã HS cho Các bộ phận của đầu máy xe lửa hoặc xe điện hoặc của thiết bị di chuyển trên đường sắt hay đường xe điện.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8608Mã HS cho Bộ phận cố định và các khớp nối của đường ray xe lửa hoặc xe điện; thiết bị tín hiệu, an toàn hoặc điều khiển giao thông bằng cơ (kể cả cơ điện) dùng cho đường xe lửa, đường xe điện, đường bộ, đường sông, điểm dừng đỗ, cảng hoặc sân bay; các bộ phận của các loại trên.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8609Mã HS cho Container (Bao gồm năng lực cho việc vận chuyển chất lỏng Cargo), Thiết kế đặc biệt và trang bị cho Giao thông vận tải bởi một hoặc nhiều các loại Giao thông vận tảiNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved