Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 05 - Sản phẩm gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở các nơi khác

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 0501Mã HS cho Không được điều trị tóc con người, Washed Hoặc chưa rửa, xử lý hoặc chưa được xử lý; Xử lý chất thải của nóNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0502Mã HS cho Lông và lông cứng của lợn hoặc lợn lòi; lông dùng làm chổi và bàn chải khác; phế liệu từ lông lợn.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0504Mã HS cho Ruột, bong bóng và dạ dày động vật (trừ cá), toàn bộ hoặc một miếng, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, sấy khô hoặc hun khóiNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0505Mã HS cho Da và các bộ phận khác của loài chim và gia cầm, có lông vũ hoặc lông tơ, lông vũ và các phần của lông vũ (đã hoặc chưa cắt tỉa) và lông tơ, mới chỉ rửa sạch, khử trùng hoặc xử lý để bảo quản; bột và phế liệu từ lông vũ hoặc các phần khác của lông vũ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0506Mã HS cho Xương và lõi sừng, chưa xử lý, đã khử mỡ, sơ chế (nhưng chưa cắt thành hình), đã xử lý bằng axit hoặc khử gelatin; bột và phế liệu từ các sản phẩm trên.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0507Mã HS cho Ngà, mai động vật họ rùa, lược cá voi (phiến sừng hàm trên) và hàm răng lược cá voi, sừng, gạc, móng guốc, móng, vuốt và mỏ, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình; bột và phế liệu từ các sản phẩm trên.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0508Mã HS cho San hô và các chất liệu tương tự, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa gia công thêm; mai, vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai không xương sống và mai mực, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình, bột và các phế liệu từ các sản phẩm trên.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0510Mã HS cho Long diên hương, hương hải ly, chất xạ hương (từ cầy hương và xạ hương), chất thơm lấy từ côn trùng cánh cứng; mật, đã hoặc chưa làm khô; các tuyến và các sản phẩm động vật khác dùng để điều chế dược phẩm, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc bảo quản tạm thời dưới hình thức khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0511Mã HS cho Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved