Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 49 - Sách, báo, tranh ảnh và các sản phẩm khác của công nghiệp in;các loại bản thảo viết bằng tay, đánh máy và sơ đồ

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 4901Mã HS cho Các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm in tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 4902Mã HS cho Báo, tạp chí chuyên ngành và các xuất bản phẩm định kỳ, có hoặc không có minh họa tranh ảnh hoặc chứa nội dung quảng cáo.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 4903Mã HS cho Sách, Pictures, Sách Đối Vẽ Hoặc màu, trẻ emNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 4904Mã HS cho Âm nhạc, in hoặc viết tay, đóng thành quyển hoặc Unbound, có hoặc không minh họaNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 4905Mã HS cho Bản đồ và biểu đồ thủy văn hoặc các loại biểu đồ tương tự, kể cả tập bản đồ, bản đồ treo tường, bản đồ địa hình và quả địa cầu, đã in.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 4906Mã HS cho Các loại sơ đồ và bản vẽ cho kiến trúc, kỹ thuật, công nghiệp, thương mại, địa hình hoặc các mục đích tương tự, là bản gốc vẽ tay; văn bản viết tay; các bản sao chụp lại bằng giấy có phủ lớp chất nhạy và bằng giấy than của các loại kể trên.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 4907Mã HS cho Các loại tem bưu chính, tem thuế hoặc tem tương tự đang được lưu hành hoặc mới phát hành, chưa sử dụng tại nước mà chúng có, hoặc sẽ có giá trị, mệnh giá được công nhận; giấy có dấu tem sẵn; các loại giấy bạc (tiền giấy); mẫu séc, chứng khoán, cổ phiếu hoặc chứng chỉ trái phiếu và các loại tương tự.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 4908Mã HS cho Đề can các loại (decalconamias).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 4909Mã HS cho Bưu thiếp, in Hoặc Illustrated; Thẻ in thiếp chúc mừng, tin nhắn hoặc thông báo, có hoặc không Illustrated, With The Envelope Or Not, Với Trang trí Hoặc Without Trang tríNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 4910Mã HS cho Lịch in của bất kỳ loại, bao gồm Lịch BlocksNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 4911Mã HS cho Các ấn phẩm in khác, kể cả tranh và ảnh in.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved