Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 20 - Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các sản phẩm khác của cây

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 2001Mã HS cho Rau, quả, quả hạch và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2002Mã HS cho Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2003Mã HS cho Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2004Mã HS cho Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, đã đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2005Mã HS cho Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, không đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2006Mã HS cho Các loại rau, trái cây, hạt, trái cây mật ong và cây trồng khác Trong Sakhare (Protected By Đường Syrup, Chiếm Hoặc quan sát)Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2007Mã HS cho Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, bột nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả hạch, thu được từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2008Mã HS cho Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2009Mã HS cho Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường chất làm ngọt khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved