Tìm kiếm danh mục mã HS Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05. của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  8708Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
      870810Thanh chắn chống va đập (ba đờ xốc) và phụ tùng của nó:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87081010Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87081090Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87082100Bộ phận và phụ kiện khác của thân xe (kể cả cabin):Dây đai an toànNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      870829Loại khác:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87082911Các bộ phận của cửa xe:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87082912Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87082914Dùng cho xe thuộc nhóm 87.02 hoặc 87.04Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87082919Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87082920Bộ phận của dây đai an toànNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87082992Loại khác:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87082993Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03:Phụ kiện trang trí nội thất; chắn bùnNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87082994Thanh chống nắp ca pôNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87082995Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87082996Dùng cho xe thuộc nhóm 87.02 hoặc 87.04:Phụ kiện trang trí nội thất; chắn bùnNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87082997Thanh chống nắp ca pôNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87082998Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87082999Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      870830Phanh và trợ lực phanh; phụ tùng của nó:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87083010Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87083021Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03:Phanh trống, phanh đĩa hoặc phanh hơiNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87083029Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87083030Phanh trống, phanh đĩa hoặc phanh hơi cho xe thuộc nhóm 87.02 hoặc 87.04Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87083090Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      870840Hộp số và bộ phận của chúng:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87084011Hộp số, chưa lắp hoàn chỉnh:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87084013Dùng cho xe thuộc nhóm 87.04 hoặc 87.05Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87084014Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87084019Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87084025Hộp số, đã lắp ráp hoàn chỉnh:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87084026Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87084027Dùng cho xe thuộc nhóm 87.04 hoặc 87.05Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87084029Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87084091Bộ phận:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87084092Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87084099Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      870850Cầu chủ động có vi sai, có hoặc không kèm theo chi tiết khác của cụm hộp số, và các trục không lái; các bộ phận của chúng:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87085011Chưa lắp ráp hoàn chỉnh:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87085013Dùng cho xe thuộc nhóm 87.04 hoặc nhóm 87.05Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87085015Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87085019Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87085025Đã lắp ráp hoàn chỉnh:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87085026Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87085027Dùng cho xe thuộc nhóm 87.04 hoặc nhóm 87.05Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87085029Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87085091Bộ phận:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01:Bánh răng vành khăn và bánh răng quả dứa (bộ bánh răng vi sai)Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87085092Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87085093Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87085099Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      870870Cụm bánh xe và bộ phận và phụ kiện của chúng:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87087015Nắp đậy trục bánh xe:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87087016Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87087017Dùng cho xe thuộc nhóm 87.02 hoặc 87.04Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87087019Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87087021Bánh xe đã được lắp lốp:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87087022Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87087029Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87087031Bánh xe chưa được lắp lốp:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87087032Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87087039Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87087095Loại khác:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87087096Dùng cho xe thuộc nhóm 87.02 hoặc 87.04Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87087097Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87087099Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      870880Hệ thống giảm chấn và bộ phận của nó (kể cả giảm sóc):Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87088015Hệ thống giảm chấn:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87088016Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87088017Dùng cho xe thuộc phân nhóm 8704.10 hoặc nhóm 87.05Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87088019Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87088091Bộ phận:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87088092Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87088099Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      870891Bộ phận khác và các phụ kiên:Két nước làm mát và bộ phận của chúng:Két nước làm mát:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089115Két nước làm mát:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089116Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089117Dùng cho xe thuộc nhóm 87.02 hoặc nhóm 87.04Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089119Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089191Bộ phận:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089192Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089199Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      870892Ống xả và bộ giảm thanh; bộ phận của nó:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089210Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089220Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089240Dùng cho xe thuộc nhóm 87.02 hoặc 87.04Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089290Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      870893Ly hợp và bộ phận của nó:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089350Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089360Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089370Dùng cho xe thuộc nhóm 87.04 hoặc 87.05Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089390Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      870894Vô lăng, trụ lái và cơ cấu lái; bộ phận của nó:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089410Vô lăng lắp với túi khí hoàn chỉnhNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089494Loại khác:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089495Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089499Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      870895Túi khí an toàn lắp với hệ thống bơm phồng; bộ phận của nó:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089510Túi khí an toàn với hệ thống bơm phồngNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089590Bộ phậnNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      870899Loại khác:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089910Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089921Dùng cho xe thuộc nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04:Thùng nhiên liệu và bộ phận của chúng:Thùng nhiên liệuNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089923Bộ phậnNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089930Chân ga (bàn đạp ga), chân phanh (bàn đạp phanh), chân côn (bàn đạp côn)Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089940Giá đỡ hoặc khay đỡ bình ắc qui và khung của nóNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089950Vỏ két nước làm mátNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089961Khung xe hoặc các bộ phận của chúng:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.02Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089962Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089963Dùng cho xe thuộc nhóm 87.04Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089970Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          87089990Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved