Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 26 - Quặng, xỉ và tro

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 2601Mã HS cho Quặng sắt và tinh quặng sắt, kể cả pirit sắt đã nung.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2602Mã HS cho nung PiritNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2603Mã HS cho Quặng mangan Và cô đặc, Bật. Gỉ sắt mangan Quặng và khối đậm đặc Với hàm lượng mangan từ 20 Wt.% Trở lên tính trên khôNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2604Mã HS cho Đồng Quặng và khối đậm đặcNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2605Mã HS cho Niken Quặng và khối đậm đặcNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2606Mã HS cho Cobalt Quặng và khối đậm đặcNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2607Mã HS cho Nhôm Quặng và khối đậm đặcNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2608Mã HS cho Dẫn Quặng và khối đậm đặc khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2609Mã HS cho Kẽm Quặng và khối đậm đặcNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2610Mã HS cho Tin Quặng và khối đậm đặcNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2611Mã HS cho Chromium Quặng và khối đậm đặcNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2612Mã HS cho Quặng urani hoặc thori và tinh quặng urani hoặc tinh quặng thori.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2613Mã HS cho Quặng molipden và tinh quặng molipden. Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2614Mã HS cho Quặng titan và tinh quặng titan. Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2615Mã HS cho Quặng niobi, tantali, vanadi hay zircon và tinh quặng của các loại quặng đó. Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2616Mã HS cho Quặng kim loại quý và tinh quặng kim loại quý. Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2617Mã HS cho Các quặng khác và tinh quặng của các quặng đó.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2618Mã HS cho Quặng và khối đậm đặc NesoiNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2619Mã HS cho Hạt Xỉ (xỉ cát) Thu Trong Sản Xuất Ferrous MetalsNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2620Mã HS cho Xỉ, tro và cặn (trừ tro và cặn thu được từ quá trình sản xuất sắt hoặc thép), có chứa arsen, kim loại hoặc các hợp chất của chúng.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2621Mã HS cho Xỉ và tro khác, kể cả tro tảo biển (tảo bẹ); tro và cặn từ quá trình đốt rác thải đô thị.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved