Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 92 - Nhạc cụ; các bộ phận và phụ kiện của chúng

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 9201Mã HS cho Đàn piano, kể cả piano tự động; đàn clavecin (hapsichords) và các loại đàn dây có phím bấm khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9202Mã HS cho Các nhạc cụ có dây khác (ví dụ, ghi ta, viôlông, đàn hạc).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9205Mã HS cho Nhạc cụ hơi (ví dụ, các loại đàn organ ống có phím, đàn accordion, clarinet, trumpet, kèn túi), trừ các loại đàn organ phiên chợ và nhạc cụ cơ khí cho lễ hội.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9206Mã HS cho Nhạc cụ Percussion (Ví dụ: Drum, Xylophone, Dish, phách, Maraca)Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9207Mã HS cho Nhạc cụ, mà âm thanh được tạo ra, hoặc phải khuếch đại, bằng điện (ví dụ, đàn organ, ghi ta, accordion).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9208Mã HS cho Đàn hộp, đàn organ phiên chợ, đàn quay gió của người hát rong trên đường phố, nhạc cụ cơ khí tạo tiếng chim hót, đàn kéo và các nhạc cụ khác không được xếp ở bất kỳ nhóm nào khác của Chương này; dụng cụ tạo âm thanh để nhử mồi các loại; còi, tù và và dụng cụ thổi bằng miệng khác để tạo âm thanh.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9209Mã HS cho Các bộ phận (ví dụ, bộ phận cơ cho đàn hộp) và các phụ kiện (ví dụ, thẻ (card), đĩa và trục quay dùng cho nhạc cụ cơ học) của nhạc cụ; máy nhịp, thanh mẫu, tiêu và sáo các loại.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved