Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 96 - Các mặt hàng khác

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 9601Mã HS cho Ngà, xương, đồi mồi, sừng, nhánh gạc, san hô, xà cừ và các vật liệu chạm khắc có nguồn gốc động vật khác đã gia công, và các mặt hàng làm từ các vật liệu này (kể cả các sản phẩm đúc).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9602Mã HS cho Vật liệu khảm có nguồn gốc thực vật hoặc khoáng đã được gia công và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này; các vật liệu đúc hay chạm khắc bằng sáp, bằng stearin, bằng gôm tự nhiên hay nhựa tự nhiên hoặc bằng bột nhão làm mô hình, và sản phẩm được đúc hay chạm khắc khác, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác; gelatin đã chế biến nhưng chưa đóng cứng (trừ gelatin thuộc nhóm 35.03) và các sản phẩm làm bằng gelatin chưa đóng cứng.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9603Mã HS cho Chổi, bàn chải (kể cả các loại bàn chải là những bộ phận của máy, dụng cụ hoặc xe), dụng cụ cơ học vận hành bằng tay để quét sàn, không có động cơ, giẻ lau sàn và chổi bằng lông vũ; túm và búi đã làm sẵn để làm chổi hoặc bàn chải; miếng thấm và con lăn để sơn hoặc vẽ; chổi cao su (trừ con lăn bằng cao su).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9604Mã HS cho Giần và sàng tay.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9605Mã HS cho Travel Set, Đối với vệ sinh cá nhân, may, giày hoặc quần áo sạchNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9606Mã HS cho Khuy, khuy bấm, khoá bấm và khuy tán bấm, lõi khuy (loại khuy bọc) và các bộ phận khác của các mặt hàng này; khuy chưa hoàn chỉnh (button blanks).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9607Mã HS cho Khóa kéo và các bộ phận của chúng.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9608Mã HS cho Bút bi; bút phớt và bút phớt có ruột khác và bút đánh dấu; bút máy, bút máy ngòi ống và các loại bút khác; bút viết giấy nhân bản (duplicating stylos); các loại bút chì bấm hoặc bút chì đẩy; quản bút mực, quản bút chì và các loại quản bút tương tự; bộ phận (kể cả nắp và kẹp bút) của các loại bút kể trên, trừ các loại thuộc nhóm 96.09.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9609Mã HS cho Bút chì (trừ các loại bút chì thuộc nhóm 96.08), bút màu, ruột chì, phấn màu, than vẽ, phấn vẽ hoặc viết và phấn thợ may.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9610Mã HS cho Bảng đá đen và bảng, có bề mặt dùng để viết hoặc vẽ, có hoặc không có khung.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9611Mã HS cho Stamp ngày, Niêm phong Hoặc Numbering Tem, và tương tự (bao gồm thiết bị Đối với In ấn Hoặc Embossing Labels), Thiết kế cho Operation Manual, The Manual Composter ......Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9612Mã HS cho Ruy băng máy chữ hoặc tương tự, đã phủ mực hay làm sẵn bằng cách khác để in ấn, đã hoặc chưa cuộn vào lõi hoặc nằm trong vỏ; tấm mực dấu, đã hoặc chưa tẩm mực, có hoặc không có hộp.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9613Mã HS cho Bật lửa châm thuốc lá và các bật lửa khác, có hoặc không dùng cơ hoặc điện, và các bộ phận của chúng trừ đá lửa và bấc.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9614Mã HS cho Tẩu thuốc (kể cả điếu bát) và đót xì gà hoặc đót thuốc lá, và bộ phận của chúng.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9615Mã HS cho Lược, trâm cài tóc và loại tương tự; ghim cài tóc, cặp uốn tóc, kẹp uốn tóc, lô cuộn tóc và loại tương tự, trừ các loại thuộc nhóm 85.16, và bộ phận của chúng.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9616Mã HS cho Bình, lọ xịt nước hoa hoặc bình, lọ xịt để trang điểm tương tự, và các bộ phận gá lắp và đầu xịt của chúng; miếng và tấm để xoa và chấm mỹ phẩm hoặc các sản phẩm trang điểm.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9617Mã HS cho Phích chân không và các loại bình chân không khác, có kèm vỏ; bộ phận của chúng trừ ruột phích thủy tinh.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9618Mã HS cho Thợ may Dummies & Khác Mannequins; Automata Và Di chuyển đối tượng Đối với Window hoàn thiện, khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9619Mã HS cho Băng (miếng) và nút bông vệ sinh, khăn và tã lót cho trẻ sơ sinh và các vật phẩm tương tự, bằng mọi vật liệu.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved