Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 21 - Các chế phẩm ăn được khác

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 2101Mã HS cho Chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc, từ cà phê, chè hoặc chè Paragoay, và các chế phẩm có thành phần cơ bản từ các sản phẩm này hoặc có thành phần cơ bản từ cà phê, chè, chè Paragoay; rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, và các chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc của chúng.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2102Mã HS cho Men (sống hoặc ỳ); các vi sinh đơn bào khác, ngừng hoạt động (nhưng không bao gồm các loại vắc xin thuộc nhóm 30.02); bột nở đã pha chế.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2103Mã HS cho Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt; đồ gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp; bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2104Mã HS cho Súp và nước xuýt và chế phẩm để làm súp và nước xuýt; chế phẩm thực phẩm đồng nhất.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2105Mã HS cho Các chế phẩm thuần nhất composite Thực phẩm khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2106Mã HS cho Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved