Tìm kiếm danh mục mã HS Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi xe (carcoats), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ trùm (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, trừ các loại thuộc nhóm 62.03. của Việt Nam

Tìm mã HS

Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved