Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 47 - Sản phẩm làm từ rơm, cỏ giấy hoặc từ các loại vật liệu tết bện khác; các sản phẩm bằng liễu gai và song mây

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 4701Mã HS cho Bột gỗNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 4702Mã HS cho Hóa chất Gỗ Pulp, các lớp giải thểNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 4703Mã HS cho Bột giấy hoá học từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp sulphat hoặc kiềm, trừ loại hòa tan.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 4704Mã HS cho Bột giấy hoá học từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp sulphít, trừ loại hòa tan.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 4705Mã HS cho Gỗ Bột giấy Sự kết hợp giữa Cơ Và Hóa nghiềnNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 4706Mã HS cho Bột giấy từ giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa) hoặc từ vật liệu xơ sợi xenlulo khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 4707Mã HS cho Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved