Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 59 - Các loại vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp; các mặt hàng dệt thích hợp dùng trong công nghiệp

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 5901Mã HS cho Vải dệt được tráng keo hoặc hồ tinh bột, dùng để bọc ngoài bìa sách hoặc loại tương tự; vải can; vải bạt đã xử lý để vẽ; vải hồ cứng và các loại vải dệt đã được làm cứng tương tự để làm cốt mũ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5902Mã HS cho Vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền cao từ ni lông hoặc các polyamit khác, các polyeste hoặc tơ nhân tạo vitcô.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5903Mã HS cho Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với plastic, trừ các loại thuộc nhóm 59.02.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5904Mã HS cho Vải sơn, đã hoặc chưa cắt theo hình; các loại trải sàn có một lớp tráng hoặc phủ gắn trên lớp bồi là vật liệu dệt, đã hoặc chưa cắt thành hình.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5905Mã HS cho Các loại vải dệt phủ tường.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5906Mã HS cho Vải dệt cao su hoá, trừ các loại thuộc nhóm 59.02.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5907Mã HS cho Các loại vải dệt được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ bằng cách khác; bạt đã vẽ làm phông màn cho sân khấu, phông trường quay hoặc loại tương tự.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5908Mã HS cho Các loại bấc dệt thoi, kết, tết hoặc dệt kim, dùng cho đèn, bếp dầu, bật lửa, nến hoặc loại tương tự; mạng đèn măng xông và các loại vải dệt kim hình ống dùng làm mạng đèn măng xông, đã hoặc chưa ngâm tẩm.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5909Mã HS cho Các loại ống dẫn dệt mềm và các loại ống dệt tương tự có lót hoặc không lót, bọc vỏ cứng hoặc có các phụ kiện từ vật liệu khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5910Mã HS cho Lái Belt, băng tải hoặc dây đai các văn bản. Mat-Voc, đã được ngâm tẩm Hoặc Không, tráng hoặc không tráng, Duplicate Hoặc Không Polymer. Mat-Mi Hoặc Không cốt thép. Kim loại hoặc những người khác. Mat-phế liệuNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5911Mã HS cho Các sản phẩm và mặt hàng dệt, phục vụ cho mục đích kỹ thuật, đã nêu tại Chú giải 7 của Chương này.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved