Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 65 - Mũ và các vật đội đầu khác và các bộ phận của chúng

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 6501Mã HS cho Hat Forms, Hat Phôi Và Hoods nỉ, unshaped không viền; Flat Và trụ phôi (Bao gồm Longitudinal Sectional View) bằng nỉNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 6502Mã HS cho Hat Thuận tiện, tết ​​hoặc Made By ghép các dải Material Bất kỳ, unshaped, không viền, unlined Và Nếu không hoàn thiệnNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 6504Mã HS cho Mũ Và khác Headgear, tết ​​hoặc Made By ghép các dải Material Bất kỳ, đã hoặc chưa lót, Với Hoặc TrimmedNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 6505Mã HS cho Các loại mũ và các vật đội đầu khác, dệt kim hoặc móc, hoặc làm từ ren, nỉ hoặc vải dệt khác, ở dạng mảnh (trừ dạng dải), đã hoặc chưa lót hoặc trang trí; lưới bao tóc bằng vật liệu bất kỳ, đã hoặc chưa có lót hoặc trang trí.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 6506Mã HS cho Mũ và các vật đội đầu khác, đã hoặc chưa lót hoặc trang trí.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 6507Mã HS cho Băng, lót, Covers, Căn cứ, Khung, Mái hiên Và nhãn cầu Đối với MũNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved