Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 70 - Thuỷ tinh và các sản phẩm bằng thuỷ tinh

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 7001Mã HS cho Sản phẩm gốm sứ khác: KhácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7002Mã HS cho Thủy tinh ở dạng hình cầu (trừ loại hạt siêu nhỏ thuộc nhóm 70.18), dạng thanh hoặc ống, chưa gia công.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7003Mã HS cho Thuỷ tinh đúc và thuỷ tinh cán, ở dạng tấm hoặc dạng hình, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7004Mã HS cho Kính kéo và kính thổi, ở dạng tấm, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7005Mã HS cho Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt, ở dạng tấm, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7006Mã HS cho Kính thuộc các nhóm 70.03, 70.04 hoặc 70.05, đã uốn cong, gia công cạnh, khắc, khoan, tráng hoặc gia công cách khác, nhưng chưa làm khung hoặc lắp với các vật liệu khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7007Mã HS cho Kính an toàn, làm bằng thuỷ tinh cứng (đã tôi) hoặc thủy tinh nhiều lớp.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7008Mã HS cho Kính dán an toàn, KhácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7009Mã HS cho Gương thuỷ tinh, có hoặc không có khung, kể cả gương chiếu hậu.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7010Mã HS cho Bình lớn có vỏ bọc ngoài, chai, bình thót cổ, lọ, ống, ống đựng thuốc tiêm và các loại đồ chứa khác, bằng thủy tinh, dùng trong vận chuyển hoặc đóng hàng; lọ, bình bảo quản bằng thủy tinh; nút chai, nắp đậy và các loại nắp khác, bằng thủy tinh.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7011Mã HS cho Vỏ bóng đèn thủy tinh (kể cả bóng dạng bầu và dạng ống), dạng hở, và các bộ phận bằng thủy tinh của vỏ bóng đèn, chưa có các bộ phận lắp ghép, dùng cho đèn điện, ống đèn tia âm cực hoặc các loại tương tự.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7013Mã HS cho Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, đồ trang trí nội thất hoặc đồ dùng cho các mục đích tương tự bằng thủy tinh (trừ các sản phẩm thuộc nhóm 70.10 hoặc 70.18).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7014Mã HS cho Dụng cụ tín hiệu bằng thủy tinh và các bộ phận quang học bằng thủy tinh (trừ những sản phẩm thuộc nhóm 70.15), chưa được gia công về mặt quang học.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7015Mã HS cho Kính đồng hồ treo tường hoặc kính đồng hồ cá nhân và các loại kính tương tự, các loại kính đeo để hiệu chỉnh hoặc không hiệu chỉnh, được uốn cong, làm lồi, lõm hoặc tương tự, chưa được gia công về mặt quang học; hạt thủy tinh rỗng và mảnh của chúng, dùng để sản xuất các loại kính trên.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7016Mã HS cho Khối lát, tấm, gạch, tấm vuông, ngói và các sản phẩm khác bằng thủy tinh ép hoặc thủy tinh đúc, có hoặc không có cốt thép, thuộc loại được sử dụng trong xây dựng hoặc mục đích xây dựng; khối thủy tinh nhỏ và đồ thủy tinh nhỏ khác, có hoặc không có lớp lót nền, dùng để khảm hoặc cho các mục đích trang trí tương tự; đèn phủ chì và các loại tương tự; thủy tinh đa phân tử hoặc thuỷ tinh bọt dạng khối, panen, tấm, lớp, vỏ hoặc các dạng tương tự.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7017Mã HS cho Đồ thủy tinh dùng cho phòng thí nghiệm, cho vệ sinh hoặc dược phẩm, đã hoặc chưa được chia độ hoặc định cỡ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7018Mã HS cho Hạt thủy tinh, thủy tinh giả ngọc trai, thủy tinh giả đá quý hoặc đá bán quý và các đồ vật nhỏ tương tự bằng thủy tinh, và các sản phẩm làm từ các loại trên trừ đồ trang sức làm bằng chất liệu khác; mắt thủy tinh trừ các bộ phận cơ thể giả khác; tượng nhỏ và các đồ trang trí khác, trừ đồ trang sức làm bằng chất liệu khác; hạt thủy tinh có đường kính không quá 1 mm.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7019Mã HS cho Sợi thủy tinh (kể cả len thủy tinh) và các sản phẩm của nó (ví dụ, sợi, vải dệt).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7020Mã HS cho Các sản phẩm khác bằng thủy tinh.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved