Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 43 - Da lông và da lông nhân tạo; các sản phẩm làm từ da lông và da lông nhân tạo

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 4301Mã HS cho Da lông sống (kể cả đầu, đuôi, bàn chân và các mẩu hoặc các mảnh cắt khác, sử dụng được trong thuộc da lông), trừ da sống trong các nhóm 41.01, 41.02 hoặc 41.03.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 4302Mã HS cho Da lông đã thuộc hoặc chuội (kể cả đầu, đuôi, bàn chân và các mẩu hoặc các mảnh cắt khác), đã hoặc chưa ghép nối (không có thêm các vật liệu phụ trợ khác) trừ loại thuộc nhóm 43.03.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 4303Mã HS cho Hàng may mặc, đồ phụ trợ quần áo và các vật phẩm khác bằng da lông.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 4304Mã HS cho Da lông nhân tạo và các sản phẩm làm bằng da lông nhân tạo.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved