Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 08 - Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 0801Mã HS cho Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0802Mã HS cho Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0803Mã HS cho Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0804Mã HS cho Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0805Mã HS cho Quả thuộc họ cam quýt, tươi hoặc khô.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0806Mã HS cho Quả nho, tươi hoặc khô.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0807Mã HS cho Các loại dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0808Mã HS cho Quả táo, lê và quả mộc qua, tươi.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0809Mã HS cho Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0810Mã HS cho Quả khác, tươi.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0811Mã HS cho Quả và quả hạch, đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất làm ngọt khác. Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0812Mã HS cho Quả và quả hạch, được bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được. Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0813Mã HS cho Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0814Mã HS cho Citrus Peel Hoặc lớp vỏ dưa (kể cả Peel Melon), tươi, Ice Creams., Khô hay đóng hộp. Đối với ngắn. Lưu trữ. Trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo quản Dr.VremennoNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved