Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 04 - Sản phẩm bơ sữa; trứng chim và trứng gia cầm; mật ong tự nhiên; sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 0401Mã HS cho Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0402Mã HS cho Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0403Mã HS cho Buttermilk, sữa đông và kem, sữa chua, kephir và sữa, kem khác đã lên men hoặc axit hoá, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc hương liệu hoặc bổ sung thêm hoa quả, quả hạch hoặc ca cao.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0404Mã HS cho Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0405Mã HS cho Bơ và các chất béo khác và các loại dầu tách từ sữa; chất phết từ bơ sữa (dairy spreads).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0406Mã HS cho Pho mát và sữa đông (curd).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0407Mã HS cho Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0408Mã HS cho Trứng chim và trứng gia cầm, đã bóc vỏ, và lòng đỏ trứng, sống, làm khô, hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đóng bánh, đông lạnh hoặc bảo quản cách khác, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0409Mã HS cho mật ong tự nhiênNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 0410Mã HS cho Sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved