Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 74 - Đồng và các sản phẩm bằng đồng

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 7401Mã HS cho Đồng Matte; Đồng cacbon (Copper Deposition)Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7402Mã HS cho Đồng unrefined, Copper Cực dương Đối với Tinh chỉnh điện phânNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7403Mã HS cho Đồng tinh luyện và hợp kim đồng chưa gia công.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7404Mã HS cho Đồng phế liệu và vụnNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7405Mã HS cho Chữ ghép Dựa Trên CopperNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7406Mã HS cho Bột và vảy đồng.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7407Mã HS cho Đồng ở dạng thanh, que và dạng hình.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7408Mã HS cho Dây đồng.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7409Mã HS cho Đồng ở dạng tấm, lá, dải có chiều dày trên 0,15 mm.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7410Mã HS cho Đồng lá mỏng (đã hoặc chưa ép hoặc bồi trên giấy, bìa, plastic hoặc vật liệu bồi tương tự), với chiều dày (không kể phần bồi) không quá 0,15 mm.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7411Mã HS cho Các loại ống và ống dẫn bằng đồng.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7412Mã HS cho Các loại ống nối của ống hoặc ống dẫn bằng đồng (ví dụ, khớp nối đôi, nối khuỷu, măng sông).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7413Mã HS cho Dây bện tao, cáp, dây tết và các loại tương tự, bằng đồng, chưa được cách điện.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7415Mã HS cho Đinh, đinh bấm, đinh ấn (đinh rệp), ghim dập (trừ các loại thuộc nhóm 83.05) và các sản phẩm tương tự, bằng đồng hoặc bằng sắt, thép có đầu bịt đồng; đinh vít, bu lông, đinh ốc, đinh tán, chốt máy, ghim khoá, vòng đệm (kể cả vòng đệm lò xo) và các sản phẩm tương tự, bằng đồng.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7418Mã HS cho Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc đồ gia dụng khác và các bộ phận rời của chúng, bằng đồng; miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và các loại tương tự, bằng đồng; đồ trang bị trong nhà vệ sinh và các bộ phận rời của chúng, bằng đồng.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7419Mã HS cho Các sản phẩm khác bằng đồng.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved