Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 91 - Đồng hồ thời gian và các bộ phận của chúng

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 9101Mã HS cho Đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi và các loại đồng hồ cá nhân khác, kể cả đồng hồ bấm giờ, với vỏ làm bằng kim loại quý hay kim loại dát phủ kim loại quý.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9102Mã HS cho Đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi và các loại đồng hồ cá nhân khác, kể cả đồng hồ bấm giờ, trừ các loại thuộc nhóm 91.01.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9103Mã HS cho Đồng hồ thời gian có lắp máy đồng hồ cá nhân, trừ các loại đồng hồ thuộc nhóm 91.04.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9104Mã HS cho Đồng hồ lắp trên bàn điều khiển phương tiện và các loại đồng hồ tương tự dùng cho xe cộ, máy bay, tầu vũ trụ hoặc tầu thủy.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9105Mã HS cho Đồng hồ thời gian khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9106Mã HS cho Thiết bị ghi thời gian và các thiết bị dùng để đo, ghi hoặc biểu thị các khoảng thời gian bằng cách khác, kèm theo máy đồng hồ thời gian và đồng hồ cá nhân hoặc kèm theo động cơ đồng bộ (ví dụ, thiết bị ghi nhận thời gian, thiết bị tính thời gian).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9107Mã HS cho Hiện Công tắc Với Clock Cơ chế Bất kỳ Kind Hoặc Với đồng bộ MotorNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9108Mã HS cho Máy đồng hồ cá nhân, hoàn chỉnh và đã lắp ráp.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9109Mã HS cho Máy đồng hồ thời gian, hoàn chỉnh và đã lắp ráp.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9110Mã HS cho Máy đồng hồ thời gian hoặc đồng hồ cá nhân đồng bộ, chưa lắp ráp hoặc đã lắp ráp từng phần (cụm máy); máy đồng hồ thời gian hoặc máy đồng hồ cá nhân chưa đủ bộ, đã lắp ráp; máy đồng hồ thời gian hoặc máy đồng hồ cá nhân chưa đủ bộ, chưa lắp ráp.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9111Mã HS cho Vỏ đồng hồ cá nhân và các bộ phận của nó.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9112Mã HS cho Vỏ đồng hồ thời gian và các loại tương tự dùng cho các mặt hàng khác của Chương này, và các bộ phận của chúng.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9113Mã HS cho Dây đeo, quai đeo và vòng đeo đồng hồ cá nhân, và các bộ phận của chúng.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9114Mã HS cho Các bộ phận khác của đồng hồ thời gian hoặc đồng hồ cá nhân.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved