Tìm kiếm danh mục mã HS Sô cô la và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao. của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  1806Sô cô la và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          18061000Bột ca cao, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      180620Chế phẩm khác ở dạng khối, miếng hoặc thanh có trọng lượng trên 2 kg hoặc ở dạng lỏng, bột nhão, bột mịn, dạng hạt hay dạng rời khác đóng trong thùng hoặc gói sẵn, trọng lượng trên 2 kg:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          18062010Kẹo sô cô la ở dạng khối, miếng hoặc thanhNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          18062090Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      180631Loại khác, ở dạng khối, miếng hoặc thanh:Có nhân:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          18063110Kẹo sô cô laNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          18063190Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      180632Không có nhân:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          18063210Kẹo sô cô laNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          18063290Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      180690Loại khác:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          18069010Kẹo sô cô la ở dạng viên hoặc viên ngậmNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          18069030Các chế phẩm thực phẩm làm từ bột, bột thô, tinh bột hoặc chiết xuất từ malt (mạch nha), có chứa từ 40% đến dưới 50% tính theo trọng lượng là ca caoNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          18069040Các chế phẩm thực phẩm làm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, có chứa từ 5% đến dưới 10% tính theo trọng lượng là ca cao, được chế biến đặc biệt để sử dụng cho trẻ em, chưa đóng gói để bán lẻNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          18069090Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved