Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 22 - Đồ uống, rượu và giấm

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 2201Mã HS cho Nước, kể cả nước khoáng tự nhiên hoặc nhân tạo và nước có ga, chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu; nước đá và tuyết.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2202Mã HS cho Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09. Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2203Mã HS cho Bia sản xuất từ malt.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2204Mã HS cho Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ; hèm nho trừ loại thuộc nhóm 20.09.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2205Mã HS cho Rượu Vermouth và rượu vang khác làm từ nho tươi đã pha thêm hương vị từ thảo mộc hoặc chất thơm.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2206Mã HS cho Đồ uống đã lên men khác (ví dụ, vang táo, vang lê, vang mật ong); hỗn hợp của đồ uống đã lên men và hỗn hợp của đồ uống đã lên men với đồ uống không chứa cồn, chưa chi tiết hay ghi ở nơi khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2207Mã HS cho Cồn êtilích chưa biến tính có nồng độ cồn tính theo thể tích từ 80% trở lên; cồn êtilích và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2208Mã HS cho Cồn êtilích chưa biến tính có nồng độ cồn dưới 80% tính theo thể tích; rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống có rượu khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 2209Mã HS cho Rượu C undenatured Ethyl Alcohol Concentration ít hơn 80%, trong đồ đựng Hơn 2 LítNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved