Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 93 - Vũ khí và đạn; các bộ phận và phụ kiện của chúng

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 9301Mã HS cho Vũ khí quân sự, trừ súng lục ổ quay, súng lục và các loại vũ khí thuộc nhóm 93.07.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9302Mã HS cho Súng lục ổ quay và súng lục, trừ các loại thuộc nhóm No 9303 Hoặc 9304Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9303Mã HS cho Súng phát hỏa cầm tay khác và các loại tương tự hoạt động bằng cách đốt cháy lượng thuốc nổ đã nạp (ví dụ, súng ngắn thể thao và súng trường thể thao, súng bắn pháo hiệu ngắn nạp đạn đằng nòng, súng ngắn và các loại khác được thiết kế chỉ để phóng pháo hiệu, súng lục và súng lục ổ quay để bắn đạn giả, súng bắn gia súc giết mổ, súng phóng dây).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9304Mã HS cho Vũ khí khác (ví dụ, súng và súng lục sử dụng lò xo, hơi hoặc khí ga, dùi cui), trừ các loại thuộc nhóm 93.07.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9305Mã HS cho Bộ phận và phụ kiện của các loại vũ khí thuộc các nhóm từ 93.01 đến 93.04.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9306Mã HS cho Bom, lựu đạn, ngư lôi, mìn, tên lửa và các loại đạn dược tương tự và bộ phận của chúng; đạn cát tút (cartridge) và các loại đạn khác và đầu đạn và các bộ phận của chúng, kể cả nùi đạn gém và nùi đạn cát tút (cartridge).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9307Mã HS cho Swords, Sabres, Swords, mác, lưỡi lê, Lance Và vũ khí tương tự, một phần của vũ khí niêm yết, chân và các bộ phậnNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved