Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 15 - Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ chúng; mỡ ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật.

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 1501Mã HS cho Mỡ lợn (bao gồm mỡ từ mỡ lá và mỡ khổ) và mỡ gia cầm, trừ các loại thuộc nhóm 02.09 hoặc 15.03.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1502Mã HS cho Mỡ của động vật họ trâu bò, cừu hoặc dê, trừ các loại mỡ thuộc nhóm 15.03.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1503Mã HS cho Stearin mỡ lợn, dầu mỡ lợn, oleostearin, dầu oleo và dầu mỡ (dầu tallow), chưa nhũ hoá, chưa pha trộn hoặc chưa chế biến cách khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1504Mã HS cho Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng, từ cá hoặc các loài động vật có vú sống ở biển, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1505Mã HS cho Mỡ lông và chất béo thu được từ mỡ lông (kể cả lanolin).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1506Mã HS cho Khác Animal chất béo và dầu Và Phân số của họ, bao gồm, đã hoặc chưa tinh, nhưng không thay đổi hóa họcNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1507Mã HS cho Dầu đậu tương và các phần phân đoạn của dầu đậu tương, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1508Mã HS cho Dầu lạc và các phần phân đoạn của dầu lạc, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1509Mã HS cho Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1510Mã HS cho Dầu khác và các phần phân đoạn của chúng duy nhất thu được từ ô liu, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa thay đổi về mặt hoá học, kể cả hỗn hợp của các loại dầu này hoặc các phần phân đoạn của các loại dầu này với dầu hoặc phần phân đoạn của dầu thuộc nhóm 15.09.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1511Mã HS cho Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1512Mã HS cho Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum, dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1513Mã HS cho Dầu dừa, dầu hạt cọ hoặc dầu cọ babasu và các phần phân đoạn của chúng đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1514Mã HS cho Dầu hạt cải (Rape, Colza oil) hoặc dầu mù tạt và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1515Mã HS cho Mỡ và dầu thực vật xác định khác (kể cả dầu Jojoba) và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1516Mã HS cho Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng, đã qua hydro hoá, este hoá liên hợp, tái este hoá hoặc eledin hoá toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1517Mã HS cho Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của mỡ hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc các phần phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ mỡ hoặc dầu ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 15.16.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1518Mã HS cho Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng đã đun sôi, ô xi hoá, khử nước, sulphat hoá, thổi khô, polyme hoá bằng cách đun nóng trong chân không hoặc trong khí trơ, hoặc bằng biện pháp thay đổi về mặt hoá học khác, trừ loại thuộc nhóm 15.16; các hỗn hợp và các chế phẩm không ăn được từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc từ các phần phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1520Mã HS cho Glycerin, thô; nước glycerin và dung dịch kiềm glycerin.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1521Mã HS cho Sáp thực vật (trừ triglyxerit), sáp ong, sáp côn trùng khác và sáp cá nhà táng, đã hoặc chưa tinh chế hay pha màu.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1522Mã HS cho Chất nhờn; bã, cặn còn lại sau quá trình xử lý các chất béo hoặc sáp động vật hoặc thực vật.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved